disclaimer

De op deze website getoonde teksten, artist impressions, tekeningen en plattegronden zijn een artistieke weergave van het project en de omgeving. De bij de plattegronden en op de website genoemde maten en hoeveelheden zijn “circa-maten”, gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de ruimten en kunnen in werkelijkheid afwijken mede omdat dit een bestaand gebouw betreft met reeds geconstateerde maat- en vormafwijkingen. Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de beschikbare gegevens van de architect en de adviseurs van dit plan. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de gehele inhoud van de website.