Hemels Wonen in alle facetten

Het Gebouw

De Heilig Hartkerk is een rijksmonument. De buitenzijde mag dan ook zo min mogelijk worden aangetast, waardoor het karakter behouden blijft. Binnen in het monumentale pand blijven de mooiste elementen behouden, waardoor er een unieke mix van klassiek en modern ontstaat.

In de kerk worden 20 woningen gerealiseerd. Bijna alle grondgebonden woningen krijgen een eigen tuin die aansluit op het Van Almondepad. Tussen deze tuinen komen als erfafscheiding hekwerken met klimplanten. De overige woningen hebben een stadstuin, terras of dakterras. 15 Woningen hebben twee parkeerplaatsen en vier woningen hebben één parkeerplaats in de nieuwe, half verdiepte parkeergarage onder het naastgelegen Heilig Hart Hof die in verbinding staat met het souterrain van de kerk. Eén woning heeft twee parkeerplaatsen onder een carport grenzend aan de eigen tuin.

Het landschap rondom de kerk, de pastorie en het Heilig Hart Hof wordt, met groen en paden, aan de hand van een integraal ontwerp aangelegd.

ARCHITECT GERHARD VERMEULEN:

Bij binnenkomst in de kerk ervaart u direct hoe mooi architect Gerhard Vermeulen erin geslaagd is de 20 twee-laagse woningen op zo’n manier over het gebouw te verdelen dat de karakteristiek van de kerk niet verloren gaat. Authentieke elementen zijn vanwege de speciale uitstraling zoveel mogelijk bewaard en zichtbaar gebleven. De houten entreedeuren, de devotiekapel, de natuurstenen zuilen, het metselwerk, de spitsbogen en de hardstenen traptreden bij de plek waar het altaar stond geven de ruimte een bijzondere sfeer.

Om optimaal te kunnen profiteren van het daglicht en binnen een prettig ruimtelijk effect te creëren, wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande gevelopeningen. Waar nodig wordt het glas in lood verplaatst om elders in het gebouw een nieuwe functie te geven. Voor de inbouw van de woningen is gekozen voor lichte wanden en een ingetogen architectuur, zodat de authentieke kerkelementen extra tot hun recht komen.

Architecten HMV

Architecten HMV is een veelzijdig bureau, vanaf 1986 gevestigd in Breda, met veel ervaring in nieuwbouw, renovatie en restauratie. De projecten zijn qua aard en omvang zeer verschillend.

Iedere ontwerpopgave is voor ons uniek. Uiteraard heb je als ontwerper je eigen voorkeuren, maar dit hoeft niet per definitie voorop te staan. Het gaat tenslotte niet alleen om een mooi ontwerp. Het is net zo belangrijk, dat een bewoner zich thuis voelt in het gerealiseerde ontwerp. Als architect denk je hierbij niet in standaard oplossingen, maar ben je altijd op zoek naar het best passende antwoord op de ontwerpopgave.

Bij de Heilig Hart Kerk is dat niet anders. De herbestemming van gebouwen is een steeds belangrijker wordend aspect van ons werk. De grootste uitdaging daarbij is, om het bestaande gebouw zoveel mogelijk te respecteren en tegelijkertijd een nieuwe invulling te ontwerpen die aan de huidige eisen en behoeftes voldoet. Het scheppen van een klimaat waarin het prettig wonen is en waar het oorspronkelijk karakter van de kerk nog steeds aanwezig is. Door gebruik te maken van de vorm en authentieke elementen van de kerk, is het op deze manier mogelijk gebleken om 20 unieke woningen te maken.

WONEN WAAR KLASSIEK EN MODERN SAMENSMELTEN

Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen is het voor een architect de uitdaging om zoveel mogelijk de oorspronkelijke karakteristiek van het gebouw te bewaren. Tegelijkertijd moet de nieuwe invulling zodanig ontworpen worden, dat deze aan de huidige eisen voldoet.

De Heilig Hartkerk is een rijksmonument en ligt in het beschermd stadsgezicht waartoe de gehele Baronielaan behoort. De kerk is een belangrijk stedenbouwkundig element in de bocht van de Baronielaan, waar de hoofdentree zich bevindt. Het voorplein krijgt een nieuwe inrichting en in de groene ruimte aan de achterzijde, liggen de tuinen van de woningen. Op deze wijze wordt er duidelijk gerefereerd aan de situatie zoals deze vroeger was.

De transformatie is zodanig ontworpen dat nog steeds de structuur van de kerk is te ervaren. Deze ervaring begint bij de oorspronkelijke voordeuren, die uitnodigend open staan. Bij binnenkomst via het entreeportaal is de volle hoogte van de kerk te zien. Aan de rechterzijde bevindt zich de devotiekapel, een ruimte waar de oude sfeer nog duidelijk waarneembaar zal zijn. Vervolgens voert de route naar achteren langs de zuilen en spitsbogen van de rechter zijbeuk. Tot slot de centrale ruimte waar wederom de volle hoogte van de kerk en de prachtige houten tongewelven te zien blijven. In deze ruimte bevindt zicht de lift en het trappenhuis. Hier is ook de voormalige trap naar het altaar nog aanwezig. Deze trap fungeert nu als toegang naar twee woningen.

De nieuwe toevoegingen in de kerk zijn ingetogen vormgegeven en spreken een eigen taal. Dit in contrast met de monumentale kerk die op deze wijze in vorm, kleur en materiaal duidelijk herkenbaar blijft. Dezelfde aanpak is in de woningen te ervaren waar oud en nieuw elkaar ontmoeten en de oorspronkelijke elementen nog steeds als zodanig te zien zijn.

Bij het ontwerp is de opvatting, dat alle ingrepen reversibel moeten zijn, steeds het uitgangspunt geweest. Als de gehele nieuwe inbouw als het ware weer weggehaald wordt, zou de kerk in volle glorie weer tevoorschijn
moeten komen.

Gerhard Vermeulen
Architecten HMV

Mens, natuur en architectuur

Voor het bureau van Francine Broos
Interieurarchitecten een onafscheidelijke
combinatie en een absolute bron van
inspiratie. Het bureau streeft naar een
dialoog met de natuur en de omgeving.

INTERIEURONTWERP ALGEMENE RUIMTEN

Het bureau Francine Broos Interieurarchitecten heeft het ontwerp gemaakt voor de algemene ruimten in het woongebouw.

Francine blikt terug op meer dan 35 jaar ontwerpen in binnen- en buitenland en runt samen met Bas Leenders het bureau. Samen met het team hebben ze zichtbaar plezier samen te werken met opdrachtgevers en met experts die zich inzetten voor een project. Een goede synergie is essentieel en geeft extra kleur aan het ontwerpproces. Teamwork staat op alle vlakken dan ook hoog in het vaandel. De visie van het bureau komt ook tot uiting in het ontwerp voor de algemene ruimten voor de Heilig Hart Kerk te Breda. Het bureau ontwikkelde een ontwerp wat bij het niveau van de exclusieve woningen en voor het monument passend is. Door de moderne toepassing van authentieke materialen zoals eiken, koper, glas en natuursteen ontstaat er een mooie balans en wordt de historische architectuur versterkt.

Kenmerkend is de diversiteit van het bureau

Ontwerpen worden herleid tot ingetogen vormen, zichtlijnen en een stijlvolle detaillering. Dat ze met enthousiasme nieuwe uitdagingen aangaan blijkt wel uit het gegeven dat het bureau sfeer brengt in een woonhuis of loft, karakter geven aan een industrieel pand, de juiste toon raakt bij de diverse projecten. Er wordt met visie ingezoomd op de creatie van het interieur en exterieur. Het bureau staat open voor uiteenlopende ontwerpen en gaat even vlot in op een vraag naar een kleuradvies als het sleutelklaar opleveren van een omvangrijk project. Van de tekentafels rollen totaalontwerpen voor gebouwen, verbouwingen, restauraties, interieurontwerpen, meubelontwerpen, lichtplannen, concepten voor tuinen etcetera.

De parkeerkelder en bergingen